fredzle-jety-i-cekiny.pl

Prezentowana witryna to miejsce, gdzie jesteście w stanie zapoznać kompletną ofertę naszej firmy. Przedstawiona hurtownia polskiej odzieży oferuje wyroby zagranicznej produkcji. W naszej firmie przewodzi konfekcja Olmar i z dzianin firma Ancora Collection. Ponadto w ofercie kompletny wybór z Al-bo. W prezentowanym portalu napisaliśmy szczegółowo warunki współpracy. Pracujemy tylko i wyłącznie z sklepami, gorąco zapraszamy do handlu. Istniejemy na rynku od ponad 20 lat.

Frędzle Jęty i Cekiny